velikost textu

Mezenchymální kmenové buňky jako nosiče léčiv pro terapii nádorových onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezenchymální kmenové buňky jako nosiče léčiv pro terapii nádorových onemocnění
Název v angličtině:
Mesenchymal stem cells as carriers of drugs for the treatment of tumors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Kašpar
Vedoucí:
RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Id práce:
208627
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezenchymální kmenové buňky; nosiče; nádorová onemocnění
Klíčová slova v angličtině:
mesenchymal stem cells; carriers; tumors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Kašpar 876 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB