velikost textu

Historie kůru farního kostela sv. Martina v Třebíči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie kůru farního kostela sv. Martina v Třebíči
Název v angličtině:
History of the Choir of the Parish Church Saint Martin in Třebíč
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Heřmanová
Vedoucí:
PhDr Tomáš Slavický, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Semerádová
Id práce:
20861
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Sbormistrovství chrámové hudby (SB.CHR.H)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Kostci svatého Martina v Třebíči a kulturní dění jehož byl centrem je obrovským zdrojem informací. Některé z nich již byly prozkoumány i publikovány. Tato práce se však zaměřuje především na hudební dějiny chrámu a zejména pak na notové dědictví děkanského archívu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Kostci svatého Martina v Třebíči a kulturní dění jehož byl centrem je obrovským zdrojem informací. Některé z nich již byly prozkoumány i publikovány. Tato práce se však zaměřuje především na hudební dějiny chrámu a zejména pak na notové dědictví děkanského archívu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Heřmanová 10.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Heřmanová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Heřmanová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr Tomáš Slavický, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Semerádová 116 kB