velikost textu

Reflexe policejní práce z pohledu samotných policistů a policistek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe policejní práce z pohledu samotných policistů a policistek
Název v angličtině:
Reflection of police work from the point of view of policemen and policewomen
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Ondřej Kapr
Vedoucí:
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth
Id práce:
208605
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Policie, Policie České republiky, orální historie, historie, police culture
Klíčová slova v angličtině:
Police, Police of the Czech republic, oral history, history, policejní kultura
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá reflexí policejní práce z pohledu samotných policistů a policistek, a to v historickém kontextu fungování Policie České republiky, tedy od roku 1991 do současnosti. Nosným pilířem celé práce je orálně historický průzkum provedený se současnými a bývalými policisty. Cílem této práce je seznámit veřejnost s vnímáním policejního prostředí zevnitř, přímo od samotných řadových policistů. V práci jsou dále analyzovány a vyhodnocovány zjištěné souvislosti. Klíčová slova: Policie, Policie České republiky, orální historie, historie, policejní kultura
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis follows up with reflection of police work, from the point of view policeman and policewoman themselves, in the historical context of the operation of the Police of the Czech Republic from 1991 until present. The foundation of all of this work is orally historical research from present and former police officers. The goal of this work is to apprise public with perception of police surrounding from inside, right from regular police officers. In this thesis are analysed and evaluated discovered connections. Key words: Police, Police of the Czech republic, oral history, history, police culture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Ondřej Kapr 5.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Ondřej Kapr 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Ondřej Kapr 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB