velikost textu

Vliv vegetační struktury lesních porostů na ptačí společenstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vegetační struktury lesních porostů na ptačí společenstva
Název v angličtině:
Relationships between vegetation structure and bird community composition in forest stands
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Valentýna Heřmánková
Vedoucí:
Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Oponent:
Ing. Martin Mikoláš, Ph.D.
Id práce:
208587
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ptáci, les, vegetační struktura, heterogenita, druhová bohatost, management
Klíčová slova v angličtině:
birds, forest, vegetation structure, heterogeneity, species richness, management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Valentýna Heřmánková 507 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Reif, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Mikoláš, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 154 kB