text size

Zrcadlení v lineární perspektivě.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Zrcadlení v lineární perspektivě.
Titile (in english):
Mirroring in a linear perspective.
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Kateřina Marková
Supervisor:
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Thesis Id:
208565
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Mathematics Education (32-KDM)
Study programm:
Mathematics (B1101)
Study branch:
Mathematics Oriented at Education — Descriptive Geometry Oriented at Education (MZUDZV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
05/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Lineární perspektiva, zrcadlení, svislé, vodorovné, šikmé zrcadlo
Keywords:
Linear perspective, mirroring, vertical, horizontal, sloping mirror
Abstract (in czech):
Název práce: Zrcadlení v lineární perspektivě Autor: Kateřina Marková Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky Abstrakt: Text je určen zejména učitelům, žákům a studentům středních a vyso- kých škol se zájmem o deskriptivní geometrii. Práce, jejímž tématem je zrcadlení v lineární perspektivě, předpokládá znalost základů lineární perspektivy. Obsa- huje stručný úvod do lineární perspektivy, zavedení základních pojmů, vysvětlení principu zrcadlení a objasnění konstrukcí potřebných při řešení úloh. Hlavní částí této práce je sbírka řešených úloh zrcadlení v lineární perspektivě pro všechny základní polohy zrcadla. Příklady jsou doplněny krokovaným řešením v softwaru GeoGebra a formátu PDF. Součástí práce jsou rovněž fotografie, na kterých lze pozorovat různé polohy zrcadla v reálných situacích. Klíčová slova: Lineární perspektiva, zrcadlení, svislé, vodorovné, šikmé zrcadlo
Abstract:
Title: Mirroring in a linear perspective Author: Kateřina Marková Department: Department of Mathematics Education Supervisor: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., Department of Mathematics Edu- cation Abstract: This text is intended especially for teachers and students of high schools and colleges who are interested in descriptive geometry. The thesis on the topic of mirroring in linear perspective presupposes basic knowledge of linear perspective. It includes short introduction into the topic of linear perspective and its basic terms, explanation of the principle of mirroring and clarification of constructions that are needed to solve tasks. Main part of the thesis is a problem book with solution. It contains examples on the topic of mirroring in linear perspective for all the basic mirror positions. Every task is supplied with step-by-step solution in the GeoGebra software and a PDF file. Another part of the thesis are photographs of different mirror positions in real life situations. Keywords: Linear perspective, mirroring, vertical, horizontal, sloping mirror
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Kateřina Marková 51.17 MB
Download Attachment to the thesis Kateřina Marková 28.17 MB
Download Abstract in czech Kateřina Marková 40 kB
Download Abstract in english Kateřina Marková 39 kB
Download Supervisor's review RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. 64 kB
Download Opponent's review PhDr. Alena Šarounová, CSc. 96 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. 152 kB