velikost textu

Asistent pedagoga na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asistent pedagoga na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Teacher Assistant at a primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Renáta Hylmarová
Vedoucí:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Id práce:
208547
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Asistent pedagoga, 1. stupeň ZŠ, motivace k profesi, pracovní pozice, žák se speciálními vzdělávacími potřebami
Klíčová slova v angličtině:
Teaching assistant, primary school, work motivation, work position, student with special needs
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis deals with the subject of the first-grade primary school teaching assistants. It seeks the answers on following questions: what the social and cultural background of teaching assistants is; what their key motivation for is applying for this role; what their expectations before were entering the profession; what their motivation for continuing the profession is. In this master thesis, I place the emphasis on uncovering the previous job and life experiences of teaching assistants as well as how these past experiences affect their current job position. The answers for these questions are provided by qualitative and quantitative research which is based mostly on semi-structured interviews with teaching assistants from the elementary school in Prague, district 10. From the outcome of these interviews, the questionnaire was made, which was subsequently sent to assistant teachers from various parts of Czech Republic. Questionnaires were used mostly for confirmation and completion of information acquired from semi-structured interviews. This master thesis confirms that assistant teachers get involved in their profession for various reasons and have diverse previous work and life experiences. Education of assistant teachers is diverse, which in turn leads to rather vague expectations regarding their future profession. The research part of this master thesis proves that there are differences not only in previous education and work experiences of assistant teachers, but in their motivations for working in this profession as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renáta Hylmarová 1.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Renáta Hylmarová 1020 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renáta Hylmarová 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renáta Hylmarová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 540 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB