velikost textu

Implementace Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 v podmínkách škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implementace Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 v podmínkách škol
Název v angličtině:
Implementation of the European Parliament and Council 2016 / 679 in schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Edita Nsingani, DiS.
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Id práce:
208503
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana osobních údajů, škola, subjekt údajů
Klíčová slova v angličtině:
personal data protection, school, data subject
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Edita Nsingani, DiS. 1.03 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kursch, Ph.D. 450 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB