text size

GTTG – aplikace pro práci s grafikonem vlakové dopravy

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
GTTG – aplikace pro práci s grafikonem vlakové dopravy
Titile (in english):
GTTG – application for manipulation with train timetable diagrams
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jakub Sýkora
Supervisor:
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Rudolf Rosa
Thesis Id:
208497
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Study programm:
Computer Science (B1801)
Study branch:
Software and Data Engineering (ISDI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
27/06/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Nákresné jízdní řády, Grafikon vlakové dopravy, SkiaSharp, .NET Knihovna
Keywords:
Train timetable diagrams, Train graph, SkiaSharp, .NET Library
Abstract (in czech):
Součástí aplikací pracujících s grafikonem vlakové dopravy je obvykle vizualizace pro- vozu na železniční trati, takzvaný nákresný jízdní řád. Cílem práce je vytvořit knihovnu ulehčující vývojářům tvorbu takovýchto aplikací poskytnutím grafické komponenty, která vykresluje jejich vlastní vizualizaci nákresného jízdního řádu. Komponenta, určená pro aplikace na platformě .NET, využívá ke kreslení 2D grafic- kou knihovnu SkiaSharp a je integrovatelná do více frameworků uživatelských rozhraní. Knihovna umožňuje interaktivně pracovat s vykreslovaným nákresným jízdním řádem, například přibližováním zobrazovaného obsahu nebo klikáním na vykreslované prvky po- mocí myši. Aby se dále ulehčilo vytváření aplikací, knihovna nabízí lehce rozšiřitelnou základní vizualizaci nákresného jízdního řádu. Jako referenční příklad využití knihovny jsme vytvořili v GUI frameworku WPF apli- kaci pro prohlížení nákresných jízdních řádů organizace Správy železniční dopravní cesty spravující provoz na železničních tratích České republiky. 1
Abstract:
Applications for organization of rail transport often contain visualization of traffic situations, referred to as train timetable diagrams. The goal of this thesis is to create a library that simplifies the development of such applications by providing graphical component which allows developers to implement their own custom train timetable dia- grams. The component, developed for .NET platform, utilizes 2D graphics library SkiaSharp for drawing and can be integrated into various GUI frameworks. The library features interactive rendered content of train timetable diagrams – for example, zooming in on specific areas of the content or clicking on visualized elements. The library also offers an easily extendable implementation of the basic train timetable diagram. As an example of our library utilization, we also developed a WPF application inten- ded for viewing train timetable diagrams of Czech railways. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jakub Sýkora 8.38 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Jakub Sýkora 122.13 MB
Download Abstract in czech Bc. Jakub Sýkora 40 kB
Download Abstract in english Bc. Jakub Sýkora 39 kB
Download Supervisor's review Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. 201 kB
Download Opponent's review Mgr. Rudolf Rosa 73 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 152 kB