velikost textu

MetaRMS – information systems building platform

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
MetaRMS – information systems building platform
Název v češtině:
MetaRMS – platforma pro tvorbu informačních systémů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Hana Nekvindová
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Id práce:
208493
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ASP.NET Core multiplatform API client-server generování aplikace
Klíčová slova v angličtině:
ASP.NET Core multiplatform API client-server generate application
Abstrakt:
Data jsou základním prvkem současného světa. Problém ukládání dat se týká každého, ať už je to velká společnost s informacemi o svých klientech, nebo jednotlivec, který si chce uložit jen nákupní seznam. Možnosti jsou různé, od jednoduchých Excelových tabulek po drahá řešením na míru. Pro vyřešení všech těchto případů je potřeba obecné softwarové řešení. Požadavky na strukturu dat se však liší pro každý z případů použití. Tato práce si klade za cíl vyřešit tento problém vytvořením softwaru pro generování aplikací. Pokud takovému softwaru dáme popis struktury aplikace, tuto aplikaci nám vytvoří. Aby to bylo možné, definujeme formát popisu datové struktury a analyzujeme různé přístupy k implementaci tohoto softwaru. Naše řešení obsahuje serverovou aplikaci v ASP.NET Core a ukázkového webového klienta, kteří spolu komunikují přes veřejné rozhraní JSON API. Server přijme popis a odpovídajícím způsobem vytvoří aplikaci. Řešení také obsahuje knihovnu, kterou používá ukázkový webový klient a je znovu použitelná dalšími klienty.
Abstract v angličtině:
Data are an essential element of the present world. The problem of storing data concerns everybody, from a large company with information about their clients to individual users with their shopping lists. Options vary between a simple Excel sheet and expensive custom solution. A general software solution to cover these cases is needed. However, the requirements on the structure of the data differ for every use-case. This thesis aims to solve this problem by creating an application generating software. The software generates a custom application when provided with the description of the data structure. For that, we define the format of the description of the data structure and analyze various approaches to the implementation of the application generating software. Our solution contains an ASP.NET Core server application and an example web client application communicating over the public JSON API. The server accepts the description and creates an application accordingly. The solution also contains a library, that is used by the example web client and is reusable by other client front-ends.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hana Nekvindová 5.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Hana Nekvindová 774 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Hana Nekvindová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hana Nekvindová 31 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 152 kB