velikost textu

Úloha adrenergní signalizace a mitochondrií v kardioprotekci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha adrenergní signalizace a mitochondrií v kardioprotekci
Název v angličtině:
The role of adrenergic signalling and mitochondria in cardioprotection
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Macíčková
Vedoucí:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová
Id práce:
208459
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
srdce, adrenergní signalizace, mitochondrie, kardioprotekce
Klíčová slova v angličtině:
heart, adrenergic signalling, mitochondria,cardioprotection
Abstrakt:
Abstrakt Kardiovaskulární choroby, jako je infarkt myokardu či srdeční selhání, jsou v dnešním vyspělém světě jednou z hlavních příčin úmrtí. Tyto choroby jsou doprovázeny patofyziologickými změnami v buňce, které jsou velmi často spojeny se změnami signalizace adrenergních receptorů a s dysfunkcí mitochondrií. Proto jsou tyto celky hojně studovány ve snaze objevit účinnou léčbu. V současné době jsou známy endogenní protektivní mechanismy, které zvyšují odolnost srdce k těmto patofyziologickým stavům a část těchto mechanismů cílí přímo do mitochondrií. Zde dochází především ke snížení nadměrné produkce reaktivních forem kyslíku a snížení citlivosti přechodně propustného mitochondriálního póru k otevření. Mnoho těchto signálních drah souvisí s adrenergními receptory. Tato práce si klade za cíl propojit poznatky o úloze adrenergní signalizace v kardioprotektivních mechanismech směřujících do mitochondrií. Klíčová slova: srdce, adrenergní signalizace, mitochondrie, kardioprotekce
Abstract v angličtině:
Abstract Cardiovascular diseases such as myocardial infarction or heart failure are one of the main causes of death in today's developed world. These diseases are accompanied by pathophysiological changes in the cell, which are very often associated with changes in adrenergic receptor signalling and mitochondrial function. Therefore, these functional units have been intensively studied in an attempt to discover the effective treatment. Currently, endogenous protective mechanisms are known to increase the resistance of heart to the pathophysiological states, and some of the mechanism targets directly into the mitochondria. In particular, the reduction in excessive production of reactive oxygen species and the decrease in sensitivity of mitochondrial permeability transition pore opening has been repeatedly described. Many of the contributing signalling pathways are related to adrenergic receptors. Thus, the aim of the present work is to link knowledge about the role of adrenergic signalling in cardioprotective mechanisms directed to mitochondria. Key words: heart, adrenergic signalization, mitochondria, cardioprotection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Macíčková 986 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Macíčková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Macíčková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB