velikost textu

Porovnání vývoje motoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání vývoje motoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
Název v angličtině:
Comparison Locomotor Development of Preschool and Younger School Children Age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natálie Berounská
Vedoucí:
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Oponent:
RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
Id práce:
208454
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B BI-TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vývoj dětí, mladší dětství, střední dětství, rané starší dětství, tělesná stavba, motorika, lokomoce, motorické dovednosti, škola
Klíčová slova v angličtině:
Children development, younger childhood, middle childhood, early late childhood, body built, motorics, locomotion, motoric skills, school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Berounská 1.35 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 152 kB