velikost textu

Comparison of approaches to text classification

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Comparison of approaches to text classification
Název v češtině:
Porovnání přístupů ke klasifikaci textu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Knížek
Vedoucí:
RNDr. Jiří Hana, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Id práce:
208448
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
NLP, klasifikace textu, strojové učení, klasifikace recenzí
Klíčová slova v angličtině:
NLP, text classification, machine learning, review classification
Abstract v angličtině:
The focus of this thesis is short text classification. Short text is the prevailing form of text on e-commerce and review platforms, such as Yelp, Tripadvisor or Heureka. As the popularity of the online communication is increasing, it is becoming infeasible for users to filter information manually. It is therefore becoming more and more important to recog- nise the relevant information in text. Classification of reviews is especially challenging, because they have limited structure, use informal language, contain a high number of errors and rely heavily on context and common knowledge. One of the possible appli- cations of machine learning is to automatically filter data and show users only relevant pieces of information. We work with restaurant reviews from Yelp and aim to predict their usefulness. Most restaurants have relatively many reviews, yet only few are truly useful. Our objective is to compare machine learning methods for predicting usefulness. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Knížek 2.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Knížek 4.57 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Knížek 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Hana, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB