velikost textu

Výkonnostní předpoklady skokanek o tyči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výkonnostní předpoklady skokanek o tyči
Název v angličtině:
Performance assumptions of female pole vaulters
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Karolína Mrázková
Vedoucí:
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Feher
Id práce:
208428
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atletika,skok o tyči, ženy, technika, kondice
Klíčová slova v angličtině:
athletics, pole vault, women, technique, fitness
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Výkonnostní předpoklady skokanek o tyči Cíle práce: Cílem práce je uspořádání shromážděných informací z domácí i zahraniční literatury o struktuře sportovního výkonu ve skoku o tyči a analýza výkonnostních předpokladů juniorské mistryně světa z roku 2018 v této disciplíně. Metoda: Údaje byly získány z knih, článků a výzkumů dostupných v tištěné či elektronické podobě, z bakalářských a diplomových prací a z poskytnutých tréninkových deníku. Veškeré zjištěné výsledky byly zaznamenány do tabulek a některé přehledně v grafech. V této práci byla použita metoda deskripce, rešerše a srovnání. Výsledky: Bylo zjištěno, že Amálie Švábíková má skvělé výkonnostní předpoklady pro skok o tyči. Je vysoká a štíhlá, což je uváděno jako ideální ukazatel elitní závodnice v této disciplíně. Kondičně je velice dobře připravená, což potvrzují výsledky motorických a speciálních testů i naměřená náběhová rychlost. Dochází k posupnému nárůstu výkonnosti a pokud do přípravy nevstoupí žádná nepředvídatelná událost, jako je například nemoc či zranění můžeme od atletky čekat zdolání laťky ve velkých výškách. Klíčová slova: atletika, skok o tyči, ženy, technika, kondice
Abstract v angličtině:
Abstract Titel: Performance assumptions of female pole vaulters Goals: The aim of this thesis is organization acquired information from inland and foreign literature about the structure of sport performance in pole vault and analyzing the performance assumptions of the junior world champion 2018 in this event. Method: Informations were collected from books, articles & researches, from bachelor and master theses and training diares. All results were recorded in charts and graphs. In this thesis was used method of description, research and comparsion. Results: It was found that, Amálie Švábíková has the perfect performance assumptions for the pole vault. She is tall and light-weight, which are ideal indicator of elite athletes in this event. She is very well prepared at the fitness page, which confirm results from the motor tests, specific tests and run-up velocity results. She has a gradual increase in performance. If no injury happens during the preparation, we can expect a high bars clearance from this athlete. Key words: athletics, pole vault, women, technique, fitness
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Mrázková 3.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Karolína Mrázková 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Mrázková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Mrázková 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Feher 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Feher 152 kB