velikost textu

Hodnocení týmu Daňové Kobry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení týmu Daňové Kobry
Název v angličtině:
Tax Kobra assessment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Bílková
Vedoucí:
Ing. Martina Sieber, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
Id práce:
208414
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologicko-ekonomická studia (SOEK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hodnocení investic|hodnota|náklady na kapitál|riziko|cash flow|Daňová Kobra
Klíčová slova v angličtině:
Investment Valuation|Value|Cost of Capital|Risk|Cash Flow|Tax Cobra
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je hodnocení investic. Investicí, kterou jsem se rozhodla hodnotit je státní projekt Daňová Kobra, který jsem pro účely mé bakalářské práce trochu upravila. Práce je rozdělena na dvě části. První část je část teoretická, druhou pak praktická část. V první části vysvětluji, co vlastně je Daňová Kobra, proč a jakým způsobem vznikla a kdo jsou její členové. Dále popisuji, jakým způsobem bude investice hodnocena. Shrnuji jednotlivé metody, které se při hodnocení investic používají a další nezbytné ukazatele, které je při hodnocení investic třeba vzít v úvahu, jako jsou náklady na kapitál nebo riziko. Také se věnuji popisu sestavení finančního plánu. V praktické části pak hodnotím samotný projekt na základě metodologie, kterou jsem popsala v teoretické části. Velký prostor je věnován sestavení finančního plánu, který je pro další hodnocení nezbytný. Následně pak uplatňuji metody hodnocení, na jejichž základě bych projekt doporučovala realizovat.
Abstract v angličtině:
Abstract: The theme of my bachelor thesis is the evaluation of an investment. More specifically, the investment that I am going to evaluate is a state project of the Czech Republic called Tax Cobra, which is a little bit different in reality than in my thesis. The bachelor thesis is divided into two parts: the first is theoretical, whereas the second is practical. In the first part, I explain what the Tax Cobra is, how and why this project was made, and who the members of it are. I also explain how the investment is evaluated. I summarize the individual methods of investment valuation and other necessary indicators that are important to take into account, such as the cost per capita lor risk. There is also a description of the financial plan. In the practical part, I valuate the project by using the method described in the theoretical part. There is a substantial description of the financial plan, which is crucial for the evaluation. Following this description, I assert the methods of investment evaluation. Ultimately, I would recommend this investment based on these evaluations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Bílková 857 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Bílková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Bílková 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martina Sieber, Ph.D. 694 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Josef Vlček, CSc. 470 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Josef Vlček, CSc. 154 kB