velikost textu

Fragmentation of Kurdish Identity? The Case of Syrian Kurds

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fragmentation of Kurdish Identity? The Case of Syrian Kurds
Název v češtině:
Fragmentace kurdské identity? Případ syrských Kurdů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Nikola Skladanová
Vedoucí:
Mgr. Zdeněk Ludvík
Oponent:
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Id práce:
208396
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Anotace Téma kurdskej otázky býva často spájaná s možnosťou (ne)vytvorenia samostatného kurdského štátu. Existuje množstvo externých faktorov, ktoré sťažujú vznik a existenciu zjednoteného (pan)kurdského politického projektu; táto práca sa však sústreďuje na interné inhibítory, ktoré ovplyvňujú kurdské národné hnutie. Konkrétne sa jedná o otázku kurdskej vnútornej fragmentácie, znázornenej na prípade sýrskych Kurdov. Práca prezentuje tri hlavné aspekty vnútorného rozdelenia - politický aspekt, teritoriálny aspekt, a kultúrny/jazykový aspekt. Táto vnútorná fragmentácia je produktom konkurenčných identít, záujmov a cieľov medzi rôznymi kurdskými aktérmi. Zámerom tejto práce je poskytnutie komplexnej analýzy nejednoty a štiepenia v rámci sýrsko-kurdského národného hnutia. Práca konštatuje, že vnútro-kurdské konflikty, vzájomná rivalita, a konkurenčné záujmy predstavujú významnú prekážku na ceste k vytvoreniu (pan)kurdského národného hnutia a tým pádom aj na ceste k samostatnému kurdskému štátu.
Abstract v angličtině:
Annotation The discussion on the Kurdish question has often connected the Kurdish struggle to the idea of an independent Kurdish state. While there are significant external factors that inhibit the possibility of establishment of a common (pan)Kurdish political project, within this thesis I focus on the internal inhibitors - specifically, on intra-Kurdish fragmentation, with a focus on the case of the Syrian Kurds. The work presents three main aspects of Kurdish fragmentation - political, territorial, and cultural/linguistic. This fragmentation, as presented in the thesis, is a product of competing identities, interests, and future goals of various Kurdish actors. The purpose of the thesis is to offer a detailed and comprehensive analysis of disunity and existing cleavages within the Syrian Kurdish national movement. The thesis asserts that Kurdish in- fighting, rivalries, and competing parochial interests present a significant obstacle to the creation of a (pan)Kurdish national movement and, therefore, also to the goal of the establishment of an independent Kurdish political entity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nikola Skladanová 688 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nikola Skladanová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nikola Skladanová 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zdeněk Ludvík 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 152 kB