velikost textu

Reflexe vzdělávací trajektorie druhé geneace migrantů: Vietnamci v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe vzdělávací trajektorie druhé geneace migrantů: Vietnamci v České republice
Název v angličtině:
Reflection of the education trajectory of second generation: Vietnamese in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Koníčková
Vedoucí:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Id práce:
208374
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
migrace, vzdělávání, druhá generace, Vietnamci, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
migration, education, second generation, Vietnamese, Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Koníčková 931 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Veronika Seidlová 152 kB