velikost textu

Obraz dítěte ve vybraných dílech francouzské literatury 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz dítěte ve vybraných dílech francouzské literatury 19. století
Název v angličtině:
Picture of a child in selected works of French literature of the 19th Century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Suchomelová
Vedoucí:
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Oponent:
Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
Id práce:
208365
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dětství, 19. století, V. Hugo, E. Zola, Les Misérables, Germinal
Klíčová slova v angličtině:
childhood, 19th Century, V. Hugo, E. Zola, Les Misérables, Germinal
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Suchomelová 662 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Renáta Listíková, Dr. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Müllerová, CSc. 152 kB