text size

Populární píseň ve výuce klavírní hry

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Populární píseň ve výuce klavírní hry
Titile (in english):
Popular Song in Piano Teaching
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Barbora Lepšová
Supervisor:
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Opponent:
doc. MgA. Jana Palkovská
Thesis Id:
208323
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music — Musical Instrument (N HV-NA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
09/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
populární píseň, čtyřruční hra, klavírní metodika, rozvoj hudebnosti, pohádky, Zlatovláska, Lotrando a Zubejda, Hra o trůny, ABBA
Keywords:
popular song, piano four hands, piano methodology, development of general music skills, fairy-tales, Game of Thrones, ABBA
Abstract (in czech):
NÁZEV PRÁCE: Populární píseň ve výuce klavírní hry ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá tématem populárních písní ve výuce hry na klavír. Práce obsahuje výzkumnou část, která zkoumá využitelnost a oblíbenost populárních písní ve výuce z pohledu klavírních pedagogů. Dále práce toto široké téma zužuje na deset konkrétních populárních písní, resp. jejich úprav vytvořených pro účely této práce, na nichž je jejich využitelnost ve výuce demonstrována. Šest z nich je určeno malým pianistům, čtyři pokročilejším žákům. Vlastním úpravám předchází teoretická část, jež popisuje vybrané aspekty elementární klavírní pedagogiky, které jsou v praktické části práce aplikovány. KLÍČOVÁ SLOVA: populární píseň, čtyřruční hra, klavírní metodika, rozvoj hudebnosti, pohádky, Zlatovláska, Lotrando a Zubejda, Hra o trůny, ABBA
Abstract:
TITLE: Popular Song in Piano Teaching ABSTRACT: Diploma thesis delas with the theme of popular songs in piano teaching. The thesis contains research which investigates the use and popularity of popular songs in piano teaching from the piano pedagogues‘ perspective. In addition, the thesis narrows this extensive topic to ten selected popular songs, their arrangements respectively created specifically for this thesis’s purpose, to demonstrate their use in piano teaching on. Six of them are intended for little pianists, four are intended for advanced students. There is a theoretical part discussing selected aspects of elementary piano pedagogy which are applied in piano arrangements in the practical part of the thesis. KEYWORDS: popular song, piano four hands, piano methodology, development of general music skills, fairy-tales, Game of Thrones, ABBA
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Barbora Lepšová 5.13 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Barbora Lepšová 593 kB
Download Abstract in czech Bc. Barbora Lepšová 56 kB
Download Abstract in english Bc. Barbora Lepšová 57 kB
Download Supervisor's review doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 54 kB
Download Opponent's review doc. MgA. Jana Palkovská 298 kB
Download Defence's report doc. MgA. Jana Palkovská 152 kB