velikost textu

Populární píseň ve výuce klavírní hry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Populární píseň ve výuce klavírní hry
Název v angličtině:
Popular Song in Piano Teaching
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Lepšová
Vedoucí:
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Oponent:
doc. MgA. Jana Palkovská
Id práce:
208323
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (N HV-NA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
populární píseň, čtyřruční hra, klavírní metodika, rozvoj hudebnosti, pohádky, Zlatovláska, Lotrando a Zubejda, Hra o trůny, ABBA
Klíčová slova v angličtině:
popular song, piano four hands, piano methodology, development of general music skills, fairy-tales, Game of Thrones, ABBA
Abstrakt:
NÁZEV PRÁCE: Populární píseň ve výuce klavírní hry ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá tématem populárních písní ve výuce hry na klavír. Práce obsahuje výzkumnou část, která zkoumá využitelnost a oblíbenost populárních písní ve výuce z pohledu klavírních pedagogů. Dále práce toto široké téma zužuje na deset konkrétních populárních písní, resp. jejich úprav vytvořených pro účely této práce, na nichž je jejich využitelnost ve výuce demonstrována. Šest z nich je určeno malým pianistům, čtyři pokročilejším žákům. Vlastním úpravám předchází teoretická část, jež popisuje vybrané aspekty elementární klavírní pedagogiky, které jsou v praktické části práce aplikovány. KLÍČOVÁ SLOVA: populární píseň, čtyřruční hra, klavírní metodika, rozvoj hudebnosti, pohádky, Zlatovláska, Lotrando a Zubejda, Hra o trůny, ABBA
Abstract v angličtině:
TITLE: Popular Song in Piano Teaching ABSTRACT: Diploma thesis delas with the theme of popular songs in piano teaching. The thesis contains research which investigates the use and popularity of popular songs in piano teaching from the piano pedagogues‘ perspective. In addition, the thesis narrows this extensive topic to ten selected popular songs, their arrangements respectively created specifically for this thesis’s purpose, to demonstrate their use in piano teaching on. Six of them are intended for little pianists, four are intended for advanced students. There is a theoretical part discussing selected aspects of elementary piano pedagogy which are applied in piano arrangements in the practical part of the thesis. KEYWORDS: popular song, piano four hands, piano methodology, development of general music skills, fairy-tales, Game of Thrones, ABBA
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Lepšová 5.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Lepšová 593 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Lepšová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Lepšová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Jana Palkovská 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MgA. Jana Palkovská 152 kB