velikost textu

Registrová variabilita českých internetových textů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Registrová variabilita českých internetových textů
Název v angličtině:
Register variability of Czech internet texts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Henyš
Vedoucí:
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Id práce:
208315
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk - specializační studium — Obecná lingvistika (CJS OLI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
registr|multidimenzionální analýza|variabilita|internet
Klíčová slova v angličtině:
register|multi-dimensional analysis|variability|internet
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je analyzovat registrovou variabilitu českých internetových textů. Použitá metoda je založena na multidimenzionálním přístupu, který do lingvistiky ve svých pracích uvedl Douglas Biber. Úvodní část práce popisuje výrazné rysy internetových textů a uvádí jejich příklady. Následující část se věnuje přehledu výzkumu jazykové variace a detailně popisuje postup multidimenzionální analýzy. Praktická část práce se snaží o multidimenzionální analýzu dat získaných ze vzorku českojazyčného webového korpusu za využití modelu implementace multidimenzionální analýzy na českém jazykovém materiálu. Na základě výsledků jsou charakterizovány jednotlivé internetové subregistry.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to analyse register variation among Czech internet texts. The method is based on multi-dimensional approach introduced by Douglas Biber. The initial part of the thesis describes various salient features of internet-based texts with their characteristics and examples. The following part offers an overall description of language variation research. The multi- dimensional analysis is then thoroughly described step-by-step. The practical part of the thesis pursues a multi-dimensional analysis of data sample obtained from a web-crawled corpus of Czech language, following the method of implementation of multi-dimensional analysis done on Czech language material. On the basis of the results, the characteristics of internet sub- registers are proposed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Henyš 1.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Henyš 464 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Henyš 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Henyš 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB