velikost textu

Jazyková charakteristika postav vybraných fantasy s ohledem na autosémantika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazyková charakteristika postav vybraných fantasy s ohledem na autosémantika
Název v angličtině:
Characteristic of Specific Fantasy Books Characters with Reference to Autosemantics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Daniela Volfová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Milička, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. et Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Id práce:
208311
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adjektivum|ATL|atribut|autosémantika|korpusová analýza|entropie|fantasy|gender|genderlekt|kvantitativní analýza|MATTR|MFW|MWTTRD|objekt|postava|predikát|subjekt|substantivum|token|typ|verbum
Klíčová slova v angličtině:
adjective|ATL|atribute|autosemantics|corpus analysis|fantasy|gender|genderlect|character|MATTR|MFW|MWTTRD object|predicate|quantitative analysis|subject|noun|token|type|verb
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl kvantifikovat rozdíly genderu autora (či se alespoň pokusit o jejich přesnější nástin) v produkci beletrie, zejména jazykové odlišnosti vybavenosti a volby slov, jakož i jejich propojení do věty při popisu postavy. Pro tyto účely využívá korpusovou analýzu charakteristiky postav s ohledem na pohlaví jejich i autorů, a to v rámci vybrané antologie Klenoty české fantasy. V analýze se budeme soustředit zejména na použitá autosémantika v pozici subjektů, objektů, atributů a predikátů, která se týkají postav.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis sets a goal to quantify the differences based on the author‘s gender (or at least to try and to describe them better) in a production of a beletry, especially with regard to the differences in the vocabulary they use and the specific words they select. It also focuses on the richness of the lexicon when describing a character. For this the thesis uses a corpus analysis of every author’s approach to describe a character and it tries to find patterns in both male and female perspective. All this from a selected antology called „Klenoty české fantasy“. In the analysis, we are mainly going to focus on the autosemantics used as subjects, objects, atributes and predicates, that concern the characters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Daniela Volfová 2.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Daniela Volfová 337 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Daniela Volfová 272 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Milička, Ph.D. 413 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. et Mgr. Radek Čech, Ph.D. 478 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 155 kB