velikost textu

Default mode network: Ontogeneze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Default mode network: Ontogeneze
Název v angličtině:
Default Mode Network: Ontogeny
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Kryštof Jarmar
Vedoucí:
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Simona Moravcová
Id práce:
208307
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Default mode network, ontogeneze, fMRI
Klíčová slova v angličtině:
Default mode network, ontogeny, fMRI
Abstrakt:
Abstrakt: Default mode network je funkční distribuovaná síť mozku skládající se z řady komponent. Aktivně se na ní podílejí regiony, které v neurozobrazovacích studiích vykazují zvýšený metabolismus během introspektivních, endogenních úloh, jako je mentální sebereflexe. Tedy takových, které postrádají vnější stimul. Naopak vykazují sníženou aktivitu během exogenních úloh, kde se pozornost jedince soustředí na vnější prostředí a vnější stimul. Tato práce se systematickým přístupem zaměřuje na výrazné prvky ontogeneze default mode network v jednotlivých periodách rané ontogeneze od narození po dospělost, kdy podstupuje změny ve funkční i strukturní konektivitě. Tyto dozrávající vztahy jsou důležité pro mentálně kognitivní vývoj jedince. Po obecné charakteristice default mode network se první část práce zaměřuje na charakteristiku funkčních sítí a na statistickou metodiku měření jejich povahy. Dále jsou zmíněny výrazné prvky ontogeneze mozku, a poté následuje identifikace a lokalizace významných regionů DMN. Nejdůležitější je poslední část, která poskytuje výčet dosavadních významných pozorování ze srovnávacích studií rané ontogeneze DMN. Klíčová slova : Default mode network, funkční sítě, fMRI, ontogeneze
Abstract v angličtině:
Abstract: Default mode network is a functional network system in a brain, comprising of other sub- components. It is activated during tasks focused on the inner monologue, mentalization, episodical memory or self-reflection. The DMN activity is generally described as default mode functioning of the brain in absence of external stimuli, on the other hand its activity is inhibited during the presence of it. This thesis focuses on the main factors and changes that occur during ontogeny of DMN from birth to adulthood, mainly in structural and functional connectivity and anticorrelation relationships with other brain networks. After a general characterization of DMN, the first part focuses on general characterization of functional brain networks and statistical methodology of measuring their relationships and maturity. It follows by the description of important events in brain development and identification of main anatomical regions of DMN. The most important part is the last one, which provides observations of comparative studies of DMN between children and adults. Here we describe main changes and trends in ontogeny of DMN. Key words: Default mode network, functional network, fMRI, ontogeny
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Kryštof Jarmar 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Kryštof Jarmar 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Kryštof Jarmar 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Simona Moravcová 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. 152 kB