velikost textu

K počátkům vyšebrodského a zlatokorunského kláštera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K počátkům vyšebrodského a zlatokorunského kláštera
Název v angličtině:
To the beginnings of monasteries in Vyšší Brod and Zlatá Koruna
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Facincani
Vedoucí:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Id práce:
208280
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
raně gotická architektura|cisterciácká architektura|Zlatá Koruna|Vyšší Brod
Klíčová slova v angličtině:
early gothic architecture|cistercian architecture|Zlatá Koruna|Vyšší Brod
Abstrakt:
ABSTRAKT S možností přímé příbuznosti nejstarších částí vyšebrodského a zlatokorunského kláštera vysvítá otázka zkoumání invencí hutního mistra, kterého lze dle vybrané literatury spatřovat za formováním tamní tvaroslovné mluvy. Základem bakalářské práce bude tvaroslovná analýza nejstarších částí obou klášterů a představení pohledů na jejich datování a souvislosti, s přihlédnutím k vlastním a literaturou dosud nereflektovaným poznatkům.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Due to the possible similarity between the oldest parts of monasteries in Vyšší Brod and Zlatá Koruna we can see an opportunity to study inventions of their foreman, which is in literature mentioned as a creator of significant architectural parts of them. I am going to make a morphological analysis of the oldest parts of both monasteries and discuss published options in a question of their datation. As a part of this work there are going to be presented some of my own discovers which have not been analysed in this context yet.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Facincani 1.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Facincani 2.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Facincani 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Facincani 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Macek, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 152 kB