velikost textu

Tři roky po referendu o brexitu: Analýza twitterových účtů „Leave EU“ a „People's Vote“

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tři roky po referendu o brexitu: Analýza twitterových účtů „Leave EU“ a „People's Vote“
Název v angličtině:
Three years after the Brexit referendum: Analysis of the "Leave EU" and the "People's Vote" Twitter accounts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Chvála
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Oponent:
Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD.
Id práce:
208278
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Brexit, Twitter, Spojené království, Leave.EU, People’s Vote, politická komunikace, nastolování agendy, rámcování
Klíčová slova v angličtině:
Brexit, Twitter, United Kingdom, Leave.EU, People’s Vote, political communication, agenda setting, framing
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce s názvem Tři roky po referendu o brexitu: Analýza twitterových účtů „Leave EU“ a „Peoples´ Vote“ zkoumá komunikaci dvou twitterových účtů zájmových skupin Leave.EU a People’s Vote. Práce rozebírá za pomocí kvantitativní obsahové analýzy komunikaci obou účtů, nastolování agendy a rámcování obsahu. Cílem práce je rozebrat zaměření a profilaci obou účtů a zjistit do jaké míry je twitterový obsah tvořen na základě zpětné reakce sledujících a jak je tento obsah rámcován.
Abstract v angličtině:
Abstract This Diploma Thesis, called Three years after the Brexit referendum: Analysis of the "Leave EU" and the "People's Vote" Twitter accounts examines communication of two Twitter accounts of the interest groups Leave.EU and People’s Vote. Through quantitative content analysis, the thesis analyses the communication of both accounts, agenda setting and framing of content. The goal of this thesis is to examine the behaviour and profiling of both accounts and to find out to what extent is the content created based on reactions of the followers and how is this content framed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Chvála 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Chvála 352 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Chvála 268 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 152 kB