velikost textu

Monge property for interval matrices

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Monge property for interval matrices
Název v češtině:
Mongeova vlastnost pro intervalové matice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Černý
Vedoucí:
Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Id práce:
208269
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Intervalová analýza, Silná Mongeovost, Slabá Mongeovost, Problém obchodního cestujícího
Klíčová slova v angličtině:
Interval analysis, Strong Monge, Weak Monge, Travelling salesman problem
Abstrakt:
Tato práce je prvním průzkumem oblasti intervalových matic s Mongeovou vlastností. Zabývá se charakterizacemi a vlastnostmi dvojice tříd matic - třídy intervalových silně Mongeových matic a třídy intervalových slabě Mongeových matic. V práci je představeno několik metod na rozpoznávání a rekonstrukci těchto matic a následně prozkoumána jejich aplikace v problémech kombina- torické optimalizace a v problému související s výpočetní geometrií.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Černý 863 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Černý 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Černý 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Hladík, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. 735 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. 152 kB