velikost textu

Plavání dětí do věku šesti let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plavání dětí do věku šesti let
Název v angličtině:
Swimming of children up to the age of six
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Andrea Zíková
Vedoucí:
PaedDr. Irena Svobodová
Oponent:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Id práce:
208263
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B BI-TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plavání dětí, plavecká výuka, plavání batolat, plavání kojenců, plavání předškolních dětí, plavecké pomůcky
Klíčová slova v angličtině:
swimming for children, swimming lessons, babies swimming, swimming of infants, swimming of pre-school children, swimming aids
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá plaváním dětí od 6 měsíců do 6 let. Sleduje vývoj dětí v jednotlivých věkových skupinách, a to v kojeneckém, batolecím a předškolním věku. Cílem práce je srovnání dvou baby klubů, baby klubu Juklík a baby klubu Vodníček. U obou klubů budou porovnány způsoby vedení plavecké výuky, používané metody výuky i stanovené cíle v jednotlivých věkových obdobích. KLÍČOVÁ SLOVA Plavání dětí, plavecká výuka, plavání batolat, plavání kojenců, plavání předškolních dětí, plavecké pomůcky 8
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis follows up the theme of children from six months up to six years who swim. It deals with childrens´ development in different individual age groups, such as infants, toddlers and preschoolers. The main target this thesis has is to compare two Baby Clubs, Baby Club Juklík and Baby Club Vodníček. In both cases, the way of guidance in swimming, used methods in teaching and established goals in different age groups, will be compared. KEYWORDS Swimming for children, swimming lessons, babies swimming, swimming od infants, swimming of pre-school children, swimming aids 8
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Zíková 2.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Andrea Zíková 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Andrea Zíková 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Andrea Zíková 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Irena Svobodová 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ladislav Pokorný 424 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB