velikost textu

Querying RDF data in Multi-Model NoSQL databases

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Querying RDF data in Multi-Model NoSQL databases
Název v češtině:
Dotazování nad RDF daty v Multi-Model NoSQL databázích
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marzia Cutajar
Vedoucí:
RNDr. Martin Svoboda
Oponent:
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Id práce:
208248
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové a datové inženýrství (ISDIA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
RDF, Multi-Model databases, NoSQL, ArangoDB, SPARQL
Abstract v angličtině:
The RDF framework has gained popularity in recent years, as it makes semantic data easily accessible and queryable on the Web. However, RDF data management systems are facing certain challenges, particularly that of scalability. NoSQL databases, which are known for their ability to store large amounts of unstructured data, could be exploited for this purpose to gain more efficient systems. Even more interesting would be the use of Multi-Model NoSQL databases, which incorporate several different data models within a single database management system, and were created as a response to Polyglot Persistence and its challenges. As of yet, semantic data is not well supported in such database systems. In this thesis, we present approaches for transforming and storing RDF data within the Multi-Model database ArangoDB, as well as propose a query transformation algorithm that enables us to query RDF data in ArangoDB using SPARQL. The functionality of these data transformation and query transformation algorithms is experimentally evaluated on sample data and queries, using our prototype implementation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marzia Cutajar 2.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marzia Cutajar 9.19 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marzia Cutajar 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Svoboda 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 152 kB