velikost textu

Multifiltrový prohlížeč fotek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multifiltrový prohlížeč fotek
Název v angličtině:
Multifilter-based Image Viewer
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Drahomír Hanák
Vedoucí:
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Filip Kliber
Id práce:
208236
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Softwarové a datové inženýrství (ISDI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metadata, prohlížeč, filtry, dotazovací jazyk
Klíčová slova v angličtině:
metadata, viewer, filters, query language
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na návrh a implementaci prohlížeče fotek, který naroz- díl od existujících programů umí ukládat uživatelsky definovaná metadata přimo v souborech s fotkami. Metadata se tak neztratí při přesunu nebo přejmenování souborů. Dalším cílem práce je navrhnout dotazovací jazyk, který umožní hle- dat fotky na základě uživatelem definovaných metadat a existujících metadat souboru. Vytvořený program by měl mít přizpůsobivé uživatelské rozhraní pro zobrazení výsledků dotazu, prohlížení a editaci metadat souborů a editor dotazů s podporou integrované nápovědy (IntelliSense) pro vytvářený dotaz. 1
Abstract v angličtině:
The aim of this work is to design and implement a photo viewer program that can save user-defined metadata directly in photo files. That way, metadata will not be lost in case files are renamed or moved. Other goal of this work is to design a query language which can be used to search photos based on both the user defined metadata and existing file metadata. Created program should have a customizable user interface for viewing query results, editing user defined metadata and query editor which has a code-completion (IntelliSense) support. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Drahomír Hanák 1.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Drahomír Hanák 29.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Drahomír Hanák 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Drahomír Hanák 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. 320 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Filip Kliber 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB