velikost textu

Jazykový rozbor příznakových projevů na dezinformačním serveru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazykový rozbor příznakových projevů na dezinformačním serveru
Název v angličtině:
Linguistic analysis of unobjective features on disinformation server
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Patricie Šinkovičová
Vedoucí:
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Id práce:
208223
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
média, zpravodajství, jazyková analýza, objektivní jazyk, příznakové vyjadřovací prostředky
Klíčová slova v angličtině:
media, news, language analysis, objective language, symptomatic language features
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Patricie Šinkovičová 2.21 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 155 kB