velikost textu

Virulenční faktory Entamoeba histolytica

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Virulenční faktory Entamoeba histolytica
Název v angličtině:
Virulence factors of Entamoeba histolytica
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Monika Novotná
Vedoucí:
prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D.
Id práce:
208192
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
virulenční faktory, Entamoeba histolytica, parazit, prvok, amébóza, lektin Gal/GalNAc, cysteinové proteázy, fagocytóza, trogocytóza, amebapor
Klíčová slova v angličtině:
virulence factors, Entamoeba histolytica, parasite, protist, amoebiasis, lectin Gal/GalNAc, cysteine proteinase, phagocytosis, trogocytosis, amoebapore
Abstrakt:
Abstrakt: Parazitický prvok Entamoeba histolytica způsobuje střevní onemocnění nazývané měňavková úplavice neboli amébóza, které patří mezi nejzávažnější celosvětová parazitární onemocnění vyskytující se převážně v rozvojových zemích. Cílem této bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o jednotlivých virulenčních faktorech E. histolytica. Jedná se především o adhezivní lektin Gal/GalNAc degradující cysteinové proteázy, fagocytózu apoptických buněk, amebapory tvořící póry v membránách cílových buněk a trogocytózu. Klíčová slova: virulenční faktory, Entamoeba histolytica, parazit, prvok, amébóza, lektin Gal/GalNAc, cysteinové proteázy, fagocytóza, trogocytóza, amebapor
Abstract v angličtině:
Abstract: The parasitic protist Entamoeba histolytica causes intestinal disease called amoebiasis (amoebic dysentery), which is one of the most significant diseases worldwide, mainly in developing countries. The goal of this bachelor thesis is to summarize current knowledge about virulence factors of E. histolytica. It is primarly focused on adhesive lectin Gal/GalNAc, cysteine proteases, phagocytosis of apoptotic cells, amoebapore forming pores in the membranes of the target cells and trogocytosis. Keywords: virulence factors, Entamoeba histolytica, parasite, protist, amoebiasis, lectin Gal/GalNAc, cysteine proteinase, phagocytosis, trogocytosis, amoebapore
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Novotná 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Novotná 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Novotná 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. 323 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 216 kB