velikost textu

Národní sjednocení: vývoj politické strany v letech 1934 - 1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Národní sjednocení: vývoj politické strany v letech 1934 - 1938
Název v angličtině:
The National Unification: development of a political party between 1934 and 1938
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Filip Jiroušek
Vedoucí:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
Id práce:
208170
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Národní sjednocení, český nacionalismus, český fašismus, volby 1935, Karel Kramář, Jiří Stříbrný, František Hodáč
Klíčová slova v angličtině:
The National Unification, Czech nacionalism, Czech fascism, election 1935, Karel Kramář, Jiří Stříbrný, František Hodáč
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce zachycuje vývoj československé politické strany Národního sjednocení od jeho vzniku v roce 1934 až po jeho rozpuštění v roce 1938. Zasazuje stranu do politického i historického kontextu československé první republiky, analyzuje její program a ideologické ukotvení. Zabývá se pojmy nacionalismu a fašismu, které se v souvislosti s Národním sjednocením objevovaly a objevují. Popisuje parlamentní volby v roce 1935 z pohledu stranické kampaně, rozebírá očekávání v kontrastu následných volebních výsledků.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis captures the development of a Czechoslovak political party National Unification from its foundation in 1934 until it was dissolved in 1938. It places the party in a political and historical context of the First Czechoslovak Republic, it analyses its program and ideological foundations. The thesis considers the concepts of nationalism and fascism which were and still are closely connected with the National Unification party. It describes the 1935 parliamentary elections from a viewpoint of the political party campaign and focuses on the contrast between the party expectations and the electoral results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Jiroušek 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Jiroušek 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Jiroušek 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Stracený, CSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB