velikost textu

Vliv volby vážícího schématu na výsledky měření prostorové autokorelace na příkladu Česka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv volby vážícího schématu na výsledky měření prostorové autokorelace na příkladu Česka
Název v angličtině:
The effect of the choice of spatial weights matrix on results of spatial autocorrelation measures: example of Czechia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Hurtová
Vedoucí:
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marek Komárek
Id práce:
208167
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prostorová autokorelace, prostorové vážící schéma, analýzy sítí
Klíčová slova v angličtině:
spatial autocorrelation, spatial weights matrix, network analyses
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Hurtová 5.3 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Komárek 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Dominika Hurtová 191 kB