velikost textu

Vztah obecné a speciální tělesné připravenosti k herní výkonnosti hráčů ledního hokeje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah obecné a speciální tělesné připravenosti k herní výkonnosti hráčů ledního hokeje
Název v angličtině:
Relationship between general and specific physical preparedness and a game performance in ice hockey players
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Ebel
Vedoucí:
Mgr. Michal Šteffl
Oponent:
Zdeněk Vojta
Konzultant:
PhDr. Šárka Honsová, Ph.D.
Id práce:
208164
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyziologie (51-500200)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lední hokej, obecná tělesná připravenost, speciální tělesná připravenost, tělesná příprava, herní výkonnost, kanadské bodování
Klíčová slova v angličtině:
ice-hockey, general physical status, specific physical status, training, performance, points
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Vztah obecné a speciální tělesné připravenosti k herní výkonnosti hráčů ledního hokeje Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zjistit, zda je vztah obecné a speciální tělesné připravenosti přímo nebo nepřímo úměrný k herní výkonnosti deseti nejlepších útočníků a obránců extraligy juniorů v sezóně 2014/2015 základní části dle herní výkonosti. Metody práce: Pro zpracování teoretické části bakalářské práce je použita metoda statistického testování (Spearmanův korelační koeficient) hráčů ledního hokeje a následné porovnání, vyhledávání informací a studia odborné literatury týkající se dané problematiky. Klíčová slova: lední hokej, obecná tělesná připravenost, speciální tělesná připravenost, tělesná příprava, herní výkonnost, kanadské bodování
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The relationship between ice-hockey players‘ general physical status and specific physical status according to the ice-hockey game. Objectives: The aim of this work is to compare top 10 pointed Czech Extraliga forwards` and defenders‘ general physical status and specific physical status during the season 2014/2015. Methods: The sources for the theory of this essay were taken from statistical tests using data analysis methods (such as Spearman correlation coefficient) and various sources of academic material including well known writers in the field of study. Key words: ice-hockey, general physical status, specific physical status, training, performance, points
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Ebel 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Ebel 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Ebel 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Šteffl 436 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zdeněk Vojta 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Šťastný, PhD 153 kB