velikost textu

Komunikace u zrakově postižených seniorů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace u zrakově postižených seniorů.
Název v angličtině:
Comunication by visualy impaired seniors.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Radka Voříšková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Horynová
Id práce:
208154
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunikace, forma komunikace, alternativní a augmentativní komunikace, stáří
Klíčová slova v angličtině:
Communication, form of communication, alternative and augmentative communication, old age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Radka Voříšková 2.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Radka Voříšková 1.36 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 874 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Horynová 789 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB