velikost textu

Protimluv jako středoevropské nakladatelství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Protimluv jako středoevropské nakladatelství
Název v angličtině:
"Protimluv" as a Central European publishing house
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tadeáš Dohňanský
Vedoucí:
Mgr. Michala Benešová
Oponent:
PhDr. Evžen Gál, Ph.D.
Id práce:
208075
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Středoevropská studia (SE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Protimluv|nakladatelství|literární časopis|literární festival|středoevropská literatura
Klíčová slova v angličtině:
Protimluv|publishing house|literary magazine|literary festival|Central European literature
Abstrakt:
Abstrakt (česky) V této práce se zaměříme na důležité, i když relativně mladé české knižní nakladatelství Protimluv. Jeho počátky sahají do roku 2002, kdy vznikl stejnojmenný literární časopis, z něhož se po několika letech transformovalo nakladatelství i literární festival ProtimluvFest. První část práce představuje historii a profily jednotlivých částí Protimluvu, prostor je rovněž věnován jejich vzájemně se propojujícím rolím na poli literární kultury. Druhá část pak přináší stěžejní téma této práce, jímž je odlišení klasického pojetí středoevropské literatury s pojetím, jaké v tomto směru představuje Protimluv. Dílčí motivy a témata nalézáme pomocí analýzy a interpretace jak vybraných čísel časopisu, tak vybraných beletristických knih polských, slovenských a maďarských autorů.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) This thesis will be focused around an important, though relatively young Czech publishing house Protimluv. Its beginning dates back to 2002, when the first issue of Protimluv magazine was published, only to be later transformed into a publishing house and literary festival ProtimluvFest. The first part of the thesis is introducing the different aspects of Protimluv and additionally discusses their contribution to literary culture. The second segment brings the reader an understanding of the core value of this piece that is the differentiation of Protimluv's and classic approaches to Central European literature. Considering the analysis and interpretation of the magazine issues, as well as the fiction literature of selected Polish, Slovakian and Hungarian authors, the reader finds the essential motives and themes regarding this topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tadeáš Dohňanský 622 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tadeáš Dohňanský 680 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tadeáš Dohňanský 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tadeáš Dohňanský 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michala Benešová 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Evžen Gál, Ph.D. 596 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Simona Kolmanová, Ph.D. 153 kB