velikost textu

Čtyřstranné množiny v projektivní geometrii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čtyřstranné množiny v projektivní geometrii
Název v angličtině:
Quadrilateral sets in projective geometry
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Sedlák
Vedoucí:
Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Zamboj
Id práce:
208069
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav UK (32-MUUK)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání — Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (MZUDZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
projektivní přímka, projektivní rovina, čtyřstranná množina
Klíčová slova v angličtině:
projective line, projective plane, quadrilateral set
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Sedlák 1.43 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lukáš Krump, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Zamboj 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leo Boček, CSc. 152 kB