velikost textu

Ověření jedné možnosti pro specifikaci spíše aktivního, či spíše pasivního využívání PC na základě výsledků empirických šetření ze tří různých škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ověření jedné možnosti pro specifikaci spíše aktivního, či spíše pasivního využívání PC na základě výsledků empirických šetření ze tří různých škol
Název v angličtině:
Verification of one possibility to specify rather active or rather passive use of PC based on results of empirical surveys from three different schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Štochl
Vedoucí:
Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Id práce:
208045
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
PC, počítač, užití, média, vlivy, děti, pasivní užití, aktivní užití
Klíčová slova v angličtině:
PC, computer, usage, media, impacts, children, passive use, active use
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Štochl 2.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Štochl 1.02 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Libor Prudký, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jakub Chavalka 152 kB