velikost textu

Zobecněný Wilcoxonův test pro cenzorovaná data

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zobecněný Wilcoxonův test pro cenzorovaná data
Název v angličtině:
Generalized Wilcoxon Test for Censored Data
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Vařejková
Vedoucí:
Mgr. Matúš Maciak
Oponent:
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
Id práce:
208006
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Obecná matematika (MOM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Wilcoxon test, nulová hypotéza, cenzorována data, náhodný výběr;
Klíčová slova v angličtině:
Wilcoxon test, null hypothesis, censored data, random sample;
Abstrakt:
Tato práce se zabývá zobecněným Wilcoxonovým testem a jeho použitím pro cenzorovaná data. V úvodní části je popsán standardní jednovýběrový a dvouvýběrový Wilcoxonův test a jejich základní vlastnosti, dále jsou popsána cenzorovaná data a metody cenzorování. Hlavní část práce se věnuje představení zobecněného Wilcoxonova testu a jeho vlastnostem. Nejprve je popsán test pro cenzorovaná, následně i pro dvojitě cenzorovaná data. Závěr práce je věnován praktické části, ve které jsou pomocí simulací ukázány statistické vlastnosti testu. První příklad porovnává zobecněný test se standardním dvouvýběrovým Wilcoxonovým testem, druhý příklad sleduje, jak míra cenzorování ovlivňuje sílu a hladinu zobecněného testu. 1
Abstract v angličtině:
This paper deals with the generalized Wilcoxon test and its use for censored data. The introduction describes standard one-sample and two-samples Wilco- xon tests and their basic properties, censored data and methods of censoring. The main part of the paper is devoted to the introduction of the generalized Wilcoxon test and to its properties. First, a test for singly-censored data is de- scribed; the description of a test for doubly censored data follows. The paper concludes with a simulations part in which statistical properties of the test are demonstrated. The first example compares the generalized test with the stan- dard two-samples Wilcoxon test. The second example shows how the censoring rate affects the power and significance level of the generalized test. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Vařejková 664 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Vařejková 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Vařejková 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Matúš Maciak 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. 153 kB