velikost textu

The Didactic Tradition: Reformed Heroines in Fanny Burney’s novels

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Didactic Tradition: Reformed Heroines in Fanny Burney’s novels
Název v češtině:
Didaktická tradice: napravené hrdinky v románech Fanny Burney
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Burešová
Vedoucí:
PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Oponent:
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Id práce:
207994
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Fanny Burney|anglický román|anglická literatura 18. století|tradice napravených hrdinek|autorky 18. a 19. století
Klíčová slova v angličtině:
Fanny Burney|English novel|Eighteenth century English literature|reformed heroines tradition|18th and 19th century women writers
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou porovnání románů Evelína Cecílie (1796) napsané Fanny Burneyovou, která byla vlivnou autorkou ženské literatury na konci 18. století. Její romány jsou součástí didaktické tradice reformovaných hrdinek, která této době. Její hlavní postavy jsou vytvořeny převážně podle stejného vzoru jejich původu, finační situace a morální ctnosti. Co se ale mění je satirická kvalita jejích lekcí, jež reflektuje společnost té doby a nabývá narůstající intenzity a morálního povědomí. Hlavní částí této práce je analýza Evelíny. Tato sekce obsahuje diskuzi způsobu vyprávění tohoto románu a společenského vývoje, rodinné podmínky, mentorující postav finační situaci společně s jejím přístupem; s důrazem na satirický účel. V první kapitole, se soustředíme na různé nedorozumnění a trapné situace sloužící jako testy, které jsou nezbytné pro hrdinčin vývoj. Dále je komentována společenská kritika, která se projevuje na postavách, které obklopují Evelínu a pak je propojena s fiozofií 18. století vycházející myšlení Jean Wollstonecraftové, dvou významných osobností této doby. Druhá kapitola je věnována Burneyové dalšího románu, Cecília. Kapitola dodržuje analogickou strukturu té předchozí a zabývá se problematikou relevantní k románu, protože tentokrát se autorka zabývá komercializací spíše než správnými pravidly chování ve výhradně společenské oblasti. Tato satira zahrnuje více, neboť témata se změní ve vážnější. Nicméně paralely mezi podmínkami hrdinek jsou jasné. Dále se bude pokračovat v porovnání s ou, kde jsou poddobnosti a rozdíli zjevnější, protože je možné si všimnout dalšího posunu v didaktické ambici tohoto románu. Lekce se stávají výraznějšími a reforma zahrnuje více postav, celkově vytvářejíc propracovanější narraci, přesto podobnost témat zůstavá zřetelná. Poslední část shrnuje vývoj stylu psaní Burneyové. Ten zahrnuje kritické přijetí románů v době jejich vydání a okrajově se zmiňuje satirická hodnota jejích lekcí a didaktický význam těchto ,,průvodců,‘‘ které byly považovány za vhodné instrukce pro mladé ženy ve společnosti, a jedna z jejich románů byla dokonce scgválena jako studie pro mladé.
Abstract v angličtině:
The History of Young Lady’s Entrance into the World an influential author of women’s literature in the late 18 discussion of the novel’s narrative mode and the heroine’s social development, family The second chapter is dedicated to Burney’s next novel, the parallels in the heroines’ circumstances are obvious. The final part summarizes the progress of Burney’ lessons and the didactic message of these ‘‘guides’’ that were considered as good instructions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Burešová 571 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Burešová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Burešová 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Soňa Nováková, CSc. 428 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. 340 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Justin Quinn, Ph.D. 152 kB