velikost textu

Metody a postupy podvodní archeologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody a postupy podvodní archeologie
Název v angličtině:
Methods and procedures of underwater archeology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Václav Polata
Vedoucí:
Mgr. David Vondrášek
Oponent:
PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
Id práce:
207990
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
potápění, podvodní archeologie, technické postupy
Klíčová slova v angličtině:
diving, underwater archeology, technical procedures
Abstrakt:
Abstrakt Název: Metody a postupy podvodní archeologie Cíle: Cílem této práce je vytvořit metodickou příručku pro technické a technologické postupy při podvodní archeologii s přihlédnutím k podmínkám České republiky. Metody: Jako hlavní metoda byla využita kompilace informací z dostupné odborné literatury, která se zabývá podvodní archeologií. Využity také byly neformální rozhovory s odborníky. Výsledky: Soubor popsaných postupů, které využívají potápěči při podvodní archeologii. Klíčová slova: potápění, podvodní archeologie, technické postupy
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Methods and procedures of underwater archeology Objectives: The aim of this work is to create a methodological manual for technical and technological procedures in underwater archeology, taking into account the conditions of the Czech Republic. Methods: As the main method was used compilation of information from available scientific literature dealing with underwater archeology and also was used consultation with an expert. Results: A set of described procedures which are used by divers in underwater archeology. Keywords: diving, underwater archeology, technical procedures
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Václav Polata 3.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Václav Polata 504 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Václav Polata 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Vondrášek 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 154 kB