velikost textu

Vliv obsahu sociálních sítí na záchvatovité přejídání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv obsahu sociálních sítí na záchvatovité přejídání
Název v angličtině:
The influence of social networks information on bingeeating disorder
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Dolozimová
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
207978
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poruchy příjmu potravy, záchvatovité přejídání, média, sociální sítě
Klíčová slova v angličtině:
Eating disorders, bingeeating disorder, media, socialnetworks
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Dolozimová 1.13 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.79 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB