velikost textu

Problematika poskytování paliativní péče v domovech pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika poskytování paliativní péče v domovech pro seniory
Název v angličtině:
Selected issues of prividing palliative care in residential care homes for seniors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Crhová
Vedoucí:
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marta Jeklová
Id práce:
207977
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Crhová 5.14 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. 542 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marta Jeklová 718 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB