velikost textu

Využití HPLC v analýze nutraceutik s obsahem chlorogenových kyselin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití HPLC v analýze nutraceutik s obsahem chlorogenových kyselin
Název v angličtině:
HPLC in nutraceuticals analysis of chlorogenic acids
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Majorová
Vedoucí:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Id práce:
207899
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
1. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Majorová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Využití HPLC v analýze nutraceutik s obsahem chlorogenových kyselin V této práci byla vyvinuta a validována analytická UHPLC metoda pro stanovení isochlorogenových kyselin a jejich disubstituovaných derivátů a následně byla aplikována u doplňků stravy Kilostop (Astina Pharm, a.s.), Zelená káva Extra (Medicura natural), Maxivitalis Zelená káva (Simply You Pharmaceuticals), Vieste Zelená káva Premium (Volt Retail), Zelená káva bylinný extrakt (Topvet), Zelená káva (VITO LIFE) a Kyselina chlorogenová (VITO LIFE). K analýze byla použita kolona Ascentis Express® RP- Amide (100 x 2,1 mm; 2,7 µm) s využitím gradientové eluce o složení mobilní fáze acetonitril a 5%-ní vodný roztok kyseliny mravenčí s průtokovou rychlostí 0,9 ml/min a detekce provedena detektorem diodového pole při vlnové délce 325 nm a konstantní teplotě 30°C. Klíčová slova: UHPLC, kyselina chlorogenová, extrakt zelené kávy, kolona RP- Amide, doplňky stravy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Michaela Majorová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the diploma thesis: HPLC in nutraceuticals analysis of chlorogenic acids A new UHPLC method was developed and validated for determination of chlorogenic acids and their di-substituted derivates in nutraceuticals and the developed method was used for determination of chlorogenic acids in nutraceuticals Kilostop (Astina Pharm, a.s.), Zelená káva Extra (Medicura natural), Maxivitalis Zelená káva (Simply You Pharmaceuticals), Vieste Zelená káva Premium (Volt Retail), Zelená káva bylinný extrakt (Topvet), Zelená káva (VITO LIFE) a Kyselina chlorogenová (VITO LIFE). The analysis was performed on the Ascentis Express® RP-Amide (100 x 2.1 mm; 2.7 µm) column using gradient elution program with mobile phase consisted of mixture of acetonitrile and 5% aqueous solution of formic acid at flow rate of 0.9 ml/min, the PDA detector wavelenght was set at 325 nm and the column temperature was 30°C. Keywords: UHPLC, chlorogenic acid, green coffee extract, RP-Amide column, nutraceuticals
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Majorová 1.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Majorová 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Majorová 212 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Majorová 212 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 90 kB