velikost textu

Popularita esportu u studentů UK

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Popularita esportu u studentů UK
Název v angličtině:
Popularity of esports among UK students
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Adam Houda
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Oponent:
RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Id práce:
207893
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dotazování, videohry, turnaje
Klíčová slova v angličtině:
Questioning, videogames, turnaments
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce: Popularita esportu u studentů UK Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zjistit popularitu esportu mezi studenty Univerzity Karlovy. Práce dále zkoumá, zda by studenti jevili zájem o návštěvu většího esportového turnaje konaného na území České republiky. Dále se práce zaměřuje na povědomí občanů o českých a zahraničních esportových týmech a hráčích. Metody: V bakalářské práci byla použita kvantitativní metoda dotazování. Nástrojem práce byl elektronický dotazník, vytvořený přímo pro účely této práce. Výsledky: Výsledky ukazují, že esport stále více proniká do povědomí mladších lidí. Studenti, kteří esport aktivně sledují, by ve valné většině byli ochotni navštívit velký esportový turnaj konaný v České republice. Respondenti projevili solidní znalosti v oblasti světového i českého esportu. Klíčová slova: Dotazování, Videohry, Turnaje
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Popularity of esports in Czech Republic Objective: The objective of this bachelor thesis is to find out the popularity of esports in Czech republic. The primary aim of the thesis is to figure out if the people of Czech Republic were interested in attending a big esports event which would take place in the Czech Republic. The thesis further focuses on respondents' knowledge of Czech and world esports teams and players. Methods: Research was done by questioning. The main instrument of the thesis was electronic questionnaire, which was tailored specifically for the purpose of this thesis. Resultsy: Results of this research show, that people of the Czech Republic are more and more aware of esports. The majority of respondents, that are actively interested in esports, showed big interest in attending the tournament. Respondents also showed solid knowledge of Czech and world esports scene. Keywords: Questioning, Videogames, Tournaments
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adam Houda 1.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Adam Houda 63 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adam Houda 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adam Houda 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Janák, CSc. 615 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 252 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB