velikost textu

Placentární transfuze u extrémně nezralých novorozenců.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Placentární transfuze u extrémně nezralých novorozenců.
Název v angličtině:
Placental transfusion in extremely immature newborns.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Primaková
Vedoucí:
MUDr. Tereza Lamberská
Oponent:
MUDr. Patrik Šimják
Konzultant:
Mgr. Jana Batóková
Id práce:
207720
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00790)
Program studia:
Porodní asistence (B5349)
Obor studia:
Porodní asistentka (BPA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
placentární transfuze, extrémně nezralý novorozenec, novorozenec
Klíčová slova v angličtině:
placental transfusion, extremely immature newborns, newborns
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem placentární transfuze u extrémně nezralých novorozenců. Hlavním cílem práce je seznámení české odborné veřejnosti s unikátní metodou stabilizace extrémně nezralých novorozenců na neporušeném pupečníku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Úvodní kapitoly teoretické části se zabývají problematikou poporodní adaptace extrémně nezralých novorozenců. Dále je uveden literární přehled současně používaných metod placentární transfuze, důraz je kladen zvláště na metody placentární transfuze používané při stabilizaci a resuscitaci extrémně nezralých novorozenců. V praktické části je formou kazuistik podrobně popsána poporodní adaptace extrémně nezralých novorozenců, úspěšné provedení úvodní stabilizace na neporušeném pupečníku, další průběh hospitalizace a ošetřovatelská péče o tyto křehké novorozence. Klíčová slova: Placentární transfuze, extrémně nezralý novorozenec, odložený podvaz pupečníku, milking pupečníku, porod
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis presents the current topic of placental transfusion in extremely premature newborns. The main aim of the thesis is to introduce a unique method of stabilising extremely premature newborns on the intact umbilical cord to the Czech professional public. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The first chapters show a brief overview of the extremely premature newborns' transition from intrauterine to extrauterine life. The following section presents currently used methods of placental transfusion, with particular emphasis on placental transfusion methods used for extremely preterm newborns. In the practical part are discussed the case reports of extremely premature newborns who were stabilised on the intact umbilical cord. Key words: Extremely premature newborn, Placental transfusion, Delayed cord clamping, Umbilical cord milking, Stabilisation on the intact ublilical cord
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Primaková 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Primaková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Primaková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Tereza Lamberská 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Patrik Šimják 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 749 kB