velikost textu

Specializované ribozomy a jejich role v regulaci translace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specializované ribozomy a jejich role v regulaci translace
Název v angličtině:
Specialized ribosomes and their role in translation regulation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anežka Dědková
Vedoucí:
RNDr. Jiří Libus, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Zeman
Id práce:
207710
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regulace translace, heterogenita ribozomů, ribozomální proteiny, ribozomální RNA, modifikace, specializované ribozomy
Klíčová slova v angličtině:
translation regulation, ribosome heterogeneity, ribosomal proteins, ribosomal RNA, modifications, specialized ribosomes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anežka Dědková 1.68 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Libus, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Zeman 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 153 kB