velikost textu

Fyziologické aspekty tonutí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyziologické aspekty tonutí
Název v angličtině:
The physiological aspects of drowning
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Peňázová
Vedoucí:
Mgr. Radim Kuba
Oponent:
Mgr. Jaroslav Hrdlička
Konzultant:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Id práce:
207458
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tonutí,dýchací systém,plavčík,stresová reakce, stresor
Klíčová slova v angličtině:
drowning,respiratory system,lifeguard,stress reaction,stressor
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje problematice tonutí. Jde o celosvětově velký, lidské zdraví ohrožující problém. V České republice patří dokonce k nejčastějším způsobům úmrtí zachraňující osoby. Hlavním cílem práce bylo vytvořit rešerši z odborných původních zdrojů na dané téma a pomoci tak informovat širokou veřejnost, zejména pak plavčíky, o problematice tonutí. I profesionálně školené osoby, jako jsou právě plavčíci, musí pravidelně absolvovat záchranářské kurzy zaměřené na tento závažný problém. Kromě rozpoznání tonoucí osoby a její záchrany se tzv. vodní záchranáři učí i mnoha dalším dovednostem. Z hlediska fyziologie je velice důležité, jakým způsobem, v jakém prostředí a za jakých podmínek k události tonutí došlo. Protože je povolání plavčíka fyzicky, a hlavně psychicky velice náročné, práce se také zabývá kapitolami o fyziologii stresu. Stejně jako v mnoha jiných zaměstnáních, kde jsou zaměstnanci v kontaktu s velkým množstvím lidí, působí i zde široké spektrum nejrůznějších stresorů, které mají hlavní podíl na výsledku práce daného záchranáře a ovlivňují jeho celkový stav. Klíčová slova: tonutí, dýchací systém, plavčík, stresová reakce, stresor
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the issues of drowning. It is concerned as a big global and life-threatening problem. In the Czech Republic it is the most common death of person, that is being rescued. The main purpose of this thesis is to create a review of original research regarding the given topic and help to inform general public, especially lifeguards about drowning. Even professionally educated persons such as lifeguards have to attend emergency courses that aim at this problem. Water rescuers needs to not only learn how to spot drowning person and try to rescue that person. They also need to learn many other skills related to their profession. From a physiological point of view, it is very important how, in which environment and during which conditions drowning has happened. Working as a lifeguard is very physically and mentaly demanding profession. Due to this fact thesis, includes stress physiology chapters. Rescuers performance is effected by broad-spectrum of stressors mostly caused by getting in touch with many people. Key words: drowning, respiratory system, lifeguard, stress reaction, stressor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Peňázová 978 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Peňázová 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Peňázová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radim Kuba 330 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Hrdlička 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB