text size

Tvorba Fr. Zelenky v terezínském ghettu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Tvorba Fr. Zelenky v terezínském ghettu
Titile (in english):
Fr. Zelenka´s Creation in Terezín Ghetto
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kristýna Kozlová
Supervisor:
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Opponent:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Consultant:
Věra Velemanová
Thesis Id:
207382
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (B8109)
Study branch:
Theatre Studies (DV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
scénografie|kostýmní návrhy|divadlo|terezínské ghetto|František Zelenka
Keywords:
scenography|costume designs|theater|Theresienstadt Ghetto|František Zelenka
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá osobností Františka Zelenky, architekta, grafika, bytového návrháře a scénografa. Zaměřuje se především na Zelenkovy jevištní práce pro divadlo vzniklé v terezínském ghettu. Pozornost je věnována rekonstrukci výtvarné složky vybraných terezínských inscenací z operního, kabaretního a činoherního divadla. Cílem práce je na základě dochovaných materiálů zmapovat a provést analýzu Zelenkovy výtvarné činnosti v ghettu v kontextu jeho vlastní předválečné tvorby. Klíčová slova scénografie, kostýmní návrhy, divadlo, terezínské ghetto, František Zelenka
Abstract:
Abstract The thesis deals with the personality of František Zelenka, an architect, graphic artist, interior designer and stage designer. It focuses above all on Zelenka´s stage design for drama performances in Theresienstadt Ghetto. The attention is paid mainly to the reconstruction of the art element of selected performances, including opera, cabaret and drama. The objective of this thesis is to describe and analyse artistic work of František Zelenka, using the preserved material, and view his ghetto production in the context of the artist´s pre-war activity. Keywords scenography, costume designs, theater, Theresienstadt Ghetto, František Zelenka
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kristýna Kozlová 872 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Kristýna Kozlová 390 kB
Download Abstract in czech Bc. Kristýna Kozlová 178 kB
Download Abstract in english Bc. Kristýna Kozlová 175 kB
Download Supervisor's review PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. 254 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 290 kB
Download Defence's report Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 152 kB