velikost textu

Tvorba Fr. Zelenky v terezínském ghettu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba Fr. Zelenky v terezínském ghettu
Název v angličtině:
Fr. Zelenka´s Creation in Terezín Ghetto
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Kozlová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Konzultant:
Věra Velemanová
Id práce:
207382
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
scénografie|kostýmní návrhy|divadlo|terezínské ghetto|František Zelenka
Klíčová slova v angličtině:
scenography|costume designs|theater|Theresienstadt Ghetto|František Zelenka
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá osobností Františka Zelenky, architekta, grafika, bytového návrháře a scénografa. Zaměřuje se především na Zelenkovy jevištní práce pro divadlo vzniklé v terezínském ghettu. Pozornost je věnována rekonstrukci výtvarné složky vybraných terezínských inscenací z operního, kabaretního a činoherního divadla. Cílem práce je na základě dochovaných materiálů zmapovat a provést analýzu Zelenkovy výtvarné činnosti v ghettu v kontextu jeho vlastní předválečné tvorby. Klíčová slova scénografie, kostýmní návrhy, divadlo, terezínské ghetto, František Zelenka
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the personality of František Zelenka, an architect, graphic artist, interior designer and stage designer. It focuses above all on Zelenka´s stage design for drama performances in Theresienstadt Ghetto. The attention is paid mainly to the reconstruction of the art element of selected performances, including opera, cabaret and drama. The objective of this thesis is to describe and analyse artistic work of František Zelenka, using the preserved material, and view his ghetto production in the context of the artist´s pre-war activity. Keywords scenography, costume designs, theater, Theresienstadt Ghetto, František Zelenka
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Kozlová 872 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Kozlová 390 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Kozlová 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Kozlová 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 152 kB