velikost textu

Autorita učitele výtvarné výchovy na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autorita učitele výtvarné výchovy na základní škole
Název v angličtině:
The Authority of an Art Teacher at Primary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Paulíčková
Vedoucí:
Mgr. Magdalena Richterová
Oponent:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Id práce:
207375
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B PG-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autorita, základní škola, učitel, výtvarná výchova
Klíčová slova v angličtině:
Authority, Primary School, Teacher, Art Education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Paulíčková 1005 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdalena Richterová 441 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zdeňka Hanková 261 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB